Privacybeleid

Oudedame.nl neemt uw privacy serieus en handelt volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Graag informeren wij u hier over ons Privacybeleid welke van toepassing is op uw persoonsgegevens.

Privacybeleid Oudedame.nl

Oudedame.nl is de naam van onze Bed & Breakfast De Oude Dame (KvK-nummer 85080896) gevestigd in Easterein. Middels onze website informeren en inspireren wij bezoekers over de logiesmogelijkheden in onze Bed & Breakfast.

Wat zijn persoonsgegevens?

Indien u via Oudedame.nl een verblijf aanvraagt of contact met ons hebt, dan verzamelen wij uw persoonsgegevens – informatie die iets over u vertelt of die met u in verband kan worden gebracht. Hierbij kunt u denken aan naam, e-mailadres of telefoonnummer, maar ook het IP-adres van uw computer, tablet of smartphone.

Zo gaan wij om met uw gegevens

Omdat de waarborging van persoonsgegevens van groot belang is, gaan wij zorgvuldig om met deze privacygevoelige informatie en zorgen wij ervoor dat deze goed beveiligd is. Wij houden ons aan de eisen van privacywetgeving, wat betekent:

 • wij vermelden duidelijk voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken;
 • beperken het verzamelen hiervan tot alleen de gegevens die wij nodig hebben voor het doel waarvoor ze worden gebruikt;
 • natuurlijk vragen wij uw uitdrukkelijke toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens in de gevallen waarin dit is vereist;
 • dat wij uw gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij wij hier wettelijk toe verplicht zijn;
 • wij slaan uw gegevens alleen op zolang deze nodig zijn voor het doel waarvoor zij verkregen zijn;
 • dat u te allen tijde het recht hebt om uw gegevens op te vragen, te wijzigen of te laten verwijderen.

Gebruik van uw persoonsgegevens

De Oude Dame verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voornaam, achternaam
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Met dit doel verzamelen wij uw gegevens

De Oude Dame verwerkt persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen naar aanleiding van een reserveringsaanvraag dan wel een reservering.

Op de website van De Oude Dame wordt gebruik gemaakt van de reserveringsmodule van www.bedandbreakfast.nl. Met behulp van deze reserveringsmodule kan een gast een kamer reserveren bij De Oude Dame. De persoonsgegevens die via deze reserveringsmodule worden gevraagd zijn: voornaam en achternaam, woonplaats, e-mail adres en telefoonnummer. De persoonsgegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • het afhandelen en doorsturen van reserveringsaanvragen en boekingen;
 • het beantwoorden van vragen die gesteld zijn via bijvoorbeeld de website;
 • het versturen van een reviewverzoek.

Voor meer informatie over de gegevensverwerking verwijzen wij je door naar www.bedandbreakfast.nl/privacy

Cookies

De Oude Dame gebruikt geen functionele, analytische en tracking cookies.

Blogs en andere sociale media

Deze website kan ruimte bieden aan blogs en andere sociale-mediatoepassingen of diensten waarmee u inhoud met andere gebruikers kunt delen. Eventuele persoonsgegevens of andere bijdragen van u aan een Sociale-mediatoepassing mogen worden gelezen, verzameld en gebruikt door andere gebruikers van die toepassing; daarover hebben wij weinig of geen enkele zeggenschap. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor het gebruik of misbruik door anderen van persoonsgegevens of andere bijdragen van u aan Sociale-mediatoepassingen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Oude Dame neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@oudedame.nl.

Uw persoonsgegevens bekijken, wijzigen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De Oude Dame. In dat geval dient u een schriftelijk verzoek in. U kunt met ons contact opnemen omtrent deze privacyverklaring via onderstaande contactgegevens:

 • De Oude Dame
  Van Eysingaleane 11
  8734GC Easterein
 • E-mailadres: info@oudedame.nl
 • Telefoonnummer: 0515-338207 of 06-29377717

Mocht u vragen of een klacht hebben, dan kunt u daarover natuurlijk ook contact met ons opnemen. Mocht u er desondanks met ons niet uitkomen, dan hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder – de Autoriteit Persoonsgegevens – op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.